agder_fhk-04298_c.jpg
agder_fhk-04366.jpg
agder_fuglehundklubb-03871.jpg
agder_fuglehundklubb-8271_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01902_c.jpg
hovden_2-01814_c.jpg
hovden_2-01556_c.jpg
hovden_2-01453_c.jpg
hovden_2-01431_c.jpg
hovden_2-01327_c.jpg
hovden_2-01316_c.jpg
hovden_2-01923_c.jpg
hovden_2-01921_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01931_c.jpg
hovden_2-01935_c.jpg
hovden_2-01947_c.jpg
hovden_2-01973_c.jpg
hovden_2-01988_c.jpg
hovden_2-02011_c.jpg
hovden_2-02081_c.jpg
hovden_2-0355_c.jpg
hovden_2-0363_c.jpg
agder_fuglehundklubb-03823_c.jpg
agder_fhk-04389_c.jpg
agder_fhk-04325.jpg
agder_fhk-8527_c.jpg
previous arrow
next arrow

[X]

Januar

Styrets Årsberetning påbegynnes av av klubbens formann.

Vinterens jaktprøver: Legge inn passord til alle jaktprøvene / opprette passord i DogWeb og sende passord til komiteene for Hovden I og II, Nesheia og SNUM Opprette arrangementene på facebook. Hovden I og II, Nesheia, SNUM og utstillingen. Invitasjon til Treningssamling på Bjåen legges ut på hjemmeside og facebook

 

Februar

Formell innkalling til Årsmøtet skal skje med minimum 2 ukers frist. Dette gjøres på klubbens hjemmeside og på Facebook.

Innkalling skal inneholde: Dagsorden, Årsberetning, Regnskap (med revisors beretning), Budsjett for neste år og forslag til kandidatene til valgene (Styremedlemmer, Revisor og Valgkomite samt Varamedlemmer) Det avholdes styremøte i forbindelse med Årsmøtet Innkalling til styremøte:

Etter Årsmøtet kalles det inn til styremøte for konstituering, avholdes i slutten av februar eller i løpet av mars.

Dressurkurs etc: Nytt Styre må se på mulighetene klubben har til å arrangere egne dressurkurs, alternativt et samarbeid med Nisk avd. 4. Kan også vurdere å leie inn eksterne kursholdere

  

Mars

Samordning av jaktprøvene. Arbeidet starter gjerne i mars (året før prøven avholdes) Leder i samordningsutvalget (SU) sør-vest sender ut forespørsel om ønskede datoer til alle klubbene. Hvis vi ser at det blir uheldige kollisjoner forsøker vi å jenke oss. Alt foregår på epost.

Prøvekabalen må være ferdig til 31.10 som er fristen for å søke om prøver, og CACIT SU består av tre representanter fra klubbene i distriktet. Utpeking av nye medlemmer eller ny leder foregår også på epost, eventuelt ved avstemning. Klubbens leder har gjerne hatt denne oppgaven. Det er viktig at prøvene ikke kolliderer med Hovden Tour, og husk at Hovden høst ikke må avholdes første helg i reinsdyrjakta

Farmen / Fjeldal: Nytt styre må begynne arbeidet med hvem som skal være instruktører på Farmen. Åpning bør ikke være senere enn 1. mai, men gjerne før da båndtvang er fra 1. april

 

April

Utstilling på Hamresanden: Legge ut info på hjemmesida samt opprette arrangement på facebook Info om åpning av Fjeldal/Farmen legges ut på hjemmeside og facebookside

Invitasjon til Treningssamling i Ølgod Danmark legges ut på hjemmeside og facebook

Høstens Jaktprøver: Legge inn passord til alle jaktprøvene / opprette passord i DogWeb og sende passord til komiteene for Hovden Høst og Kvinesdal Opprette arrangementene på facebook for Hovden Høst. Innkalling til Styremøte: Styreformann kaller inn til styremøte, avholdes i løpet av mai eller begynnelsen av juni

 

Mai 

Ringtrening før utstillingen. 

Skrive referat fra utstilling for publisering på hjemmesida

 

Juni

Bestilling av Utstillingspremier. Beholdning telles opp etter utstillingen og nye bestilles. Fordel at man er tidlig ute og trenger ingen hastebestillinger

 

Søknadsfrister for utstillinger til NKK:

Siste frist for søknad om offisielle utstillinger påfølgende år settes til 30. juni. Det vil være mulig å sende søknader helt frem til denne datoen.

Husk å legge inn alle rasene som inngår i FKF + eventuelle tilleggsraser. 

Svarfrist for klubber
Siste frist for klubber til å akseptere invitasjon til deltagelse på offisiell utstilling i regi av annen klubb settes til 1. november.   Dersom en invitasjon er ubesvart etter 1. november vil rasen bli avslått og kan ikke delta på angjeldende utstilling.

Klubber kan akseptere søknader frem til 1. november om de ønsker det – men inviterende klubb kan ikke forvente svar før denne datoen.

Navn på dommer trenger ikke være med i søknad. Dommere finner man på FCI dommer guide. https://www.nkk.no/arrangor/category861.html .  Dette ordnes normalt høsten før utstillinga.

 

Juli

Innkalling til Styremøte: Styreformann kaller inn til styremøte, avholdes i løpet av august

 

August

Søknad utstilling neste år til FKF -  Søknad om utstilling må sendes på søknadsskjema innen 1. september sammen med rapport fra årets utstilling. Sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..  Det skal benyttes FKF sine maler, som finnes på hjemmesiden deres. Raseutvalget i FKF vil behandle søknaden etter at fristen 1. september er ute. Klubben vil deretter få beskjed om søknaden er godkjent eller ei. Det er kun anledning til å legge søknad inn hos NKK etter godkjenning av Raseutvalget i FKF. Alle andre søknader vil bli avslått

Prøvekommiteer for neste år - arbeidet med å finne personer til prøvekommiteene må startes

Betaling av terrengleie: frist for betaling for Nos (Veringsdalen Sameige) er 21. august

Uformell booking av neste års treningssamling hos Jens Abilgård i Ølgod Danmarkb. Gjøres når man er nede på årets samling. Se Hjem - Kennel Birkemosen

Opprette arrangementene på facebook for Kvinesdal

 

September

Jaktprøver: Starte arbeidet med søknad om jaktprøver og Cacit

Sette dato for treningssamlinga neste år: Har tradisjonelt vært uka før Hovden I. Ofte arrangeres Sirdal I den helgen. Sjekk om det kræsjer med vinterferiehelg og om mulig unngå å legge det til den. Send mail til Sondov Bjåen for å booke 1 leilighet og hele «Gamlehuset» Mailadresse er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Kan også sette Ingrid M. Bjåen på kopi, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Oktober

Frist for søknad om jaktprøver. Prøvekabalen for neste års prøver må være ferdig til 31.10 som er fristen for å søke om prøver og CACIT. Husk at Hovden høst ikke må avholdes i første helg for reinsdyrjakta. Oppgaven ligger hos Sekretær

Søknadsfrister for prøver og utstillinger til NKK:
Det kan søkes om offisielle arrangementer inntil 3 måneder før arrangementet skal avholdes. Klubben
oppfordres imidlertid til å søke så tidlig som mulig. Se veileder her

Søknad om disp. fra båndtvang. For prøver etter 1. april må det søkes disp fra båndtvangen. Dette gjøres gjerne når alle datoer er fastsatt på sommeren For Nesheia må det søkes Kvinesdal kommune og for Hovden Bykle og Vinje kommuner. Bykle og Vinje gir ikke disp etter 15.april. Kvinesdal har gitt disp ut april. 1. mai er det stopp. Hvis det innføres ekstraordinær båndtvang må en også kontakte kommunene. I Bykle gis det gjerne dispensasjon etter hundelovens § 9. Snakk med Kristian Kvaalen Herregården. I Vinje må man søke. Ta kontakt med Lasse Mathisen. Av søknaden bør det gå fram at prøvene foregår i høyfjell med minimal sjanse for å treffe på annet hjortevilt enn rein. AFK har lang erfaring med å ta hensyn til villreinen og har aldri hatt konflikt med reinsdyr. En kan gjerne framheve at vi som organisert hundeorganisasjon fremmer ansvarlig hundehold, med respekt for regelverk og grunneieres rettigheter og ilegger straffereaksjoner ved overtredelser i de terrenger vi disponerer. Etter prøver med disp sendes en liten rapport om at det ikke har vært konflikter med hjortevilt. Leder har gjerne hatt disse oppgavene Innkalling til Styremøte:

Styreformann kaller inn til styremøte, avholdes i løpet av november eller desember

 

November

Bekreftelse på at informasjon i databasen til NKK om klubben er korrekt. Utføres normal av Sektretær

Sende søknad om sponsormidler til Royal Canin 

 

Desember

Planlegging av årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen 1. mars. Tidspunkt for årsmøtet skal bekjentgjøres 8 uker før møtedato. Det bør informeres om krav til tidsfrister for innmelding av saker til årsmøtet (som er 4 uker før årsmøtedato). Normalt avholdes årsmøtet i februar en gang, med fokus på å ikke legge det i vinterferieuka.

Instruktører til Treningssamlinga. Må finne 2 stk. gode kandidater. Personer som er utdannet jaktprøvedommer, er under utdanning, er instruktører eller «erfarne fjellfolk» er aktuelle.

Resultater til Årets pokaler: Bekjentgjøres på hjemmemside og facebook. Resultater sendes til pokalforvalter

Royal CaninAgder For Senter  anicura vennesla dyreklinikk horizontal black sørlandets bilsent

Sosialt:

Besøk oss på Facebook   Besøk oss på instagram   Send epost   Grasrotandelen
  • Artikkelvisninger 1223971

Adresse:

Agder Fuglehundklubb v/Pål Friis
Lumbertoppen 31
4621 Kristiansand

Konto:

Bank: 7325 05 49536
Vipps: #38275
Org.nr: 995632667
Innhold © Agder Fuglehundklubb. Webdesign ©2015-2023 Web Norge