Klubben ble startet i 1960 med 26 medlemmer. Medlemstallet har de siste årene ligget i overkant av 200. Klubben holder årlig jaktprøver på Hovden og Nesheia, samt utstilling på Hamresanden.Treningssamlingene på Hovden er et populært arrangement som avholdes i februar/mars hvert år. Klubben har også treningsområde i Lillesand der det arrangeres samlinger ukentlig gjennom hele sommerhalvåret. Dressur- og apportkurs tilbys for medlemmene hvert år. I tillegg har klubben avtale med Vestfold fuglehundklubb hvor det avholdes samlinger samt muligheter for individuell trening.

Dommerstanden i klubben er solid og stabil, og dommere fra vår klubb blir årlig oppnevnt til høystatusløp. Alle som er blitt vist tilliten ved å bli valgt inn i styre og komiteer i Agder Fuglehundklubb, har tatt utfordringen på alvor, og flere av våre medlemmer innehar verv sentralt i raseklubbene og FKF.

Mer kan leses i Klubbens historie eller i Jubileumsbøkene

 

Medlemskontingenten er:

  • 400 kr for hovedmedlem 
  • 200 for familiemedlem

 

Lover og Regler

Nye lover vedtatt på årsmøtet 07.02.19

 

Medlemskriv:

Agder Fuglehundklubbs årsmøte 2010 bestemte at all informasjon vil bli lagt på hjemmesiden istedenfor å bli sendt på papir. 

 

Konto til Agder Fuglehundklubber er  7325 05 49536