agder_fhk-04298_c.jpg
agder_fhk-04366.jpg
agder_fuglehundklubb-03871.jpg
agder_fuglehundklubb-8271_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01902_c.jpg
hovden_2-01814_c.jpg
hovden_2-01556_c.jpg
hovden_2-01453_c.jpg
hovden_2-01431_c.jpg
hovden_2-01327_c.jpg
hovden_2-01316_c.jpg
hovden_2-01923_c.jpg
hovden_2-01921_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01931_c.jpg
hovden_2-01935_c.jpg
hovden_2-01947_c.jpg
hovden_2-01973_c.jpg
hovden_2-01988_c.jpg
hovden_2-02011_c.jpg
hovden_2-02081_c.jpg
hovden_2-0355_c.jpg
hovden_2-0363_c.jpg
agder_fuglehundklubb-03823_c.jpg
agder_fhk-04389_c.jpg
agder_fhk-04325.jpg
agder_fhk-8527_c.jpg
previous arrow
next arrow

[X]

Lokalt dommerutvalg (LDU) er et utvalg nedsatt av styret i Agder Fuglehundklubb (AFK), men styres av føringer gitt av FKF.

LDUs oppgaver er:

  1. Velge ut nye dommerkandidater og utdanne dem til ferdige dommere.
  2. Etterutdanning av klubbens dommere.
  3. Være et rådgivningsorgan for klubbens dommere/dommerelever.
  4. Gi styret innspill i forhold til endringer av jaktprøvereglene.

LDU lager et årshjul for aktiviteten og setter opp et tentativt budsjett som oversendes styret. Styret i AFK holdes løpende orientert om arbeidet i dommerutvalget.  LDU skriver et bidrag til klubbens årsmelding før hvert årsmøte. LDU rapporterer til FKF om aktivitet som dommersamlinger, utdanning av dommere osv som utløser midler til AFK.

LDU består av 3 autoriserte dommere som er medlem av klubben. Utvalget velger selv sin leder. Medlemmene av LDU utpekes for tre år av gangen, men styret kan gjenvelge utvalgsmedlem for nye 3-årsperioder. Hvert år er ett av utvalgsmedlemmene på valg. Styret utpeker nytt medlem eller forlenger for nye tre år i tiden omkring AFKs årsmøte etter innstilling fra LDU, gjerne etter at dommerutvalget har drøftet saken med klubbens dommere.

LDUs kostnader dekkes etter avtale med styret i AFK

 

Her er oversikt over dommer i Agder Fuglehundklubb,

Olav Schrøder Lokalt Dommerutvalg
Jan Telhaug   Lokalt Dommerutvalg
Samuel Larsen Lokalt Dommerutvalg
Kjell Jacobsen  
Oddmund Sordal  
Torfinn Lyngroth  
Per Gudmund Foss  
Pål Friis  
Rune Staddeland  
Njål Lundevig  
Robert Colbjørnsen Bor i Vestfold
Knut Mørk  
Gunnar Wik  
Kjetil Kirkhus  
   
Knut Torkildsen Dommer for RKF, men bor i Agder
Gustav Larsen Dommer for RKF, men bor i Agder
Morten Aasbø Bor i Jondal men dømmer for AFK

Royal CaninAgder For Senter  anicura vennesla dyreklinikk horizontal black sørlandets bilsent

Sosialt:

Besøk oss på Facebook   Besøk oss på instagram   Send epost   Grasrotandelen
  • Artikkelvisninger 1228998

Adresse:

Agder Fuglehundklubb v/Pål Friis
Lumbertoppen 31
4621 Kristiansand

Konto:

Bank: 7325 05 49536
Vipps: #38275
Org.nr: 995632667
Innhold © Agder Fuglehundklubb. Webdesign ©2015-2023 Web Norge