agder_fhk-04298_c.jpg
agder_fhk-04366.jpg
agder_fuglehundklubb-03871.jpg
agder_fuglehundklubb-8271_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01902_c.jpg
hovden_2-01814_c.jpg
hovden_2-01556_c.jpg
hovden_2-01453_c.jpg
hovden_2-01431_c.jpg
hovden_2-01327_c.jpg
hovden_2-01316_c.jpg
hovden_2-01923_c.jpg
hovden_2-01921_c.jpg
hovden_2-01909_c.jpg
hovden_2-01931_c.jpg
hovden_2-01935_c.jpg
hovden_2-01947_c.jpg
hovden_2-01973_c.jpg
hovden_2-01988_c.jpg
hovden_2-02011_c.jpg
hovden_2-02081_c.jpg
hovden_2-0355_c.jpg
hovden_2-0363_c.jpg
agder_fuglehundklubb-03823_c.jpg
agder_fhk-04389_c.jpg
agder_fhk-04325.jpg
agder_fhk-8527_c.jpg
previous arrow
next arrow

[X]

Avslag på søknad om import og utsetting, samt klage på vedtak ligger på FKF sine sider

Nytt skriv fra FKF etter møte med Klima og Miljødepartementet 19.04 kan leses her

Rapport fra høgskolen i Innlandet fra tidliger i vinter kan leses her

-----------------------------------------------------------

Her er litt informasjon om hva FKF og medlemsklubbene har jobbet med i høst.

Det ble avhold info-møte 24. november via Teams. Thor Harald Foss og Odd Rune Valle deltok fra AFK.

Her er noen notater fra møtet:

Generelt:

Gjennomgikk status for tilbakemeldinger fra klubbene, i forhold til hvem som ønsket å bidra. Det forventes en lojalitet fra medlemsklubbene, men er forståelse for at grad av engasjement og økonomisk bistand er ulikt

Påpeker at hele fuglehundsporten er «under angrep». Lavlandsaken er kun en start.

Det er heller ikke bare vi som er i Noahs søkelys, både NKK og NJFF er/blir involvert. Noah har bl.a levert inn forslag om å forby jakt med løshund, samt saksøkt NKK angående raseavl de mener bryter med norsk lov.

NJFF sin tilnærming til nå har vært samarbeid og ikke konflikt (som FKF gjør)

Noen er bekymret / stiller spørsmål er om hvor stor risiko fuglehund-Norge tar med å forfølge lavlandsaken, mtp tapt troverdighet og anseelse i samfunnet.

Samtidig så blir det gjentatt at dette er bare begynnelsen. Noah "stopper ikke" fordi om de vinner lavlandsaken

Media:

Media/sosiale medier synliggjør veldig enkelt forskjell på hvordan fuglehund-Norge og Noah benytter disse kanalene, og vi er uten tvil den tapende part

Økonomi:

Forslaget til FKF (vedlagt skriv av 24.11.22) om økonomisk bistand var litt for generelt. De fleste ønsket en «fordelings-nøkkel» for klubbene basert på antall medlemmer

Dette ble tatt til etterretning og nytt forslag kom nå. Se vedlagt forslag fra FKF (av 12.12.22) Der oppgis også at FKF skal betale en viss prosentandel av 750.000 i desember, men Evenstad er fleksible i forhold til utsettelse. Rapporten skal også benyttes i opplæringsøyemed hos Evenstad

Pengene som samles skal øremerkes til lavlandsaken, og ha eget budsjett. Penger vil bli refundert dersom FKF ikke viderefører/gir opp saken

VKM rapporten: 

Bestilling fra Mattilsynet til Vitenskapskomiteen ble påklagd da den i noens oppfatning var ledene og «gav svarene på forhånd»  VMK-rapport kan leses på hjemmesiden til bladet Fuglehunden

Evenstad- rapporten (bestilt av FKF), er en alternativ rapport som også skal belyse positive effekter av utsetting, samt ikke bygge på studier gjort i utlandet på samme måte som VKM sin.

Påstand: Mattilsynets bestilling er veldig førende/ledende for konklusjonen.  

Strategi framover

Rapport fra VMK kommer ut 2 mnd før Evenstad/FKF sin. Vil det ha noen negativ effekt?

Vil den bli toneangivende? Hvordan forholde seg til at direktoratene kommer til å bruke VKM sin rapport?

  • FKF skal avvente, ligge lavt og vurdere rapportene mot hverandre når begge foreligger
  • FKF skal ikke utøve/ha noen innvirkning på Evenstad-rapporten, den skal være objektiv, og troverdig
  • VKM-rapporten skal derfor nøye gjennomgås og det skal lages en avviksrapport mellom den og den fra Evenstad

Veien -videre:

Alt står og faller med rapporten fra Evenstad. 

Viktig at vi holder oss til saken og ikke kommentere i forhold til Noah eller andre motparter

 

 

FKF la tidligere ut en artikkel på sin hjemme- og facebookside som tar for seg det juridiske aspektet av saken

Fakta eller Propaganda?

Propaganda og halvsannheter blir nå brukt for å ødelegge fuglehundsporten.
FKF advarer mot å svelge alle påstander som vi nå ser komme.

Klikk her for å lese skrivet fra FKF 

Royal CaninAgder For Senter  anicura vennesla dyreklinikk horizontal black sørlandets bilsent

Sosialt:

Besøk oss på Facebook   Besøk oss på instagram   Send epost   Grasrotandelen
  • Artikkelvisninger 1229008

Adresse:

Agder Fuglehundklubb v/Pål Friis
Lumbertoppen 31
4621 Kristiansand

Konto:

Bank: 7325 05 49536
Vipps: #38275
Org.nr: 995632667
Innhold © Agder Fuglehundklubb. Webdesign ©2015-2023 Web Norge