[X]

Vi ser at det ikke blir mulig å gjennomføre årsmøtet på den datoen vi har planlagt i forhold til restriksjoner om innendørsmøter. Derfor blir årsmøtet flyttet på ubestemt tid, Ny innkalling kommer. 

Dato for Agder Fuglehundklubb sitt 62. årsmøte er satt til Onsdag 9. februar 2022

Med forbehold om ar Covid-19  anbefalingene tillater det.

Klubbens lover sier følgende om innkalling til årsmøte:

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av Styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

  • Sakslisten
  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato
  • Budsjett for neste år
  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 Styret

Sponsorer

Royal CaninAgder For Senter  anicura vennesla dyreklinikk horizontal black sørlandets bilsent

Sosialt:

Besøk oss på Facebook   Besøk oss på instagram   Send epost   Grasrotandelen

Antall treff på siden

Artikkelvisninger
916866

Adresse:

Agder Fuglehundklubb v/Pål Friis
Lumbertoppen 31
4621 Kristiansand

Konto:

Bank: 7325 05 49536
Vipps: #38275
Org.nr: 995632667
Innhold © Agder Fuglehundklubb. Webdesign ©2015-2019 Web Norge