Pga sen utsetting av fugl, prøver mm. er det også i år begrenset tilgang på treningsterreng i Vestfold, men i år har vi fått 3 kort 

 iflg Lavlandsinstruksen, så må vi følge rettningslinjenr som gjeldene. Etter 1. november skal terreng hvile i 7 dager. Derfor blir det endring i treningstider.  De som har kjøpt kort, kan benytte disse i alle terreng. 

 

Følgende treningstder gjelder:

Trening i stokke: Torsdager 

Trening i Kvelde: Lørdager, felles trening klokken 10:00 

trening i Borge: Søndager, felles trening klokken 10:00 

 VFK lager ikke egne kort i år, men vi kan vise fram innbetalingen. For kontroll med antall må alle kort bestilles av Olav Homdal på 97182125. 

 

Retningslinjene for bruk av terreng, kan du lese her her