[X]

Utesettes til 5 mai, pga covid-19

Kommer tilbake med mer info! 

Dato for Agder Fuglehundklubb sitt 61. årsmøte er satt til Onsdag 10. februar 2020

Med forbehold om at Covid-19 restriksjonene er de samme eller til det bedre.  

Klubbens lover sier følgende om innkalling til årsmøte:

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av Styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

  • Sakslisten
  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato
  • Budsjett for neste år
  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Royal CaninAgder For Senter  anicura vennesla dyreklinikk horizontal black sørlandets bilsent

Sosialt:

Besøk oss på Facebook   Besøk oss på instagram   Send epost   Grasrotandelen

Antall treff på siden

Artikkelvisninger
837434

Adresse:

Agder Fuglehundklubb v/Pål Friis
Lumbertoppen 31
4621 Kristiansand

Konto:

Bank: 7325 05 49536
Vipps: #38275
Org.nr: 995632667
Innhold © Agder Fuglehundklubb. Webdesign ©2015-2019 Web Norge