FKF registrerer at det hersker noe ulik praksis om hva de oppgitte frister for påmeldinger på jaktprøver betyr, og vil herunder forklare hvordan dette henger sammen:

Les infoskriv fra FKF