Det ble på Fuglehundtinget 10. juni 2017 vedtatt endring av påmeldingsavgiften for fuglehundprøver høyfjell, skog, apport, fullkombinert og lavland.

I tillegg skal også nå påmelding for mange jaktprøver gjøres elektronisk via hjemmesiden til NKK.

Se info om dette på FKF sin side

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK:

UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).
Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, - da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

Vi håper at denne forklaringen gjør det mer forståelse når man benytter webpåmelding. 

Lykke til, - og husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50,- pr. start! 

 Høyfjell UK kr. 450,- AK kr. 450,- VK kr. 500,-
 Skog AK kr. 525    
 Lavland UK kr. 550 AK kr. 550,- VK kr. 600
 Apport kr. 375,- alle klasser    
 Fullkombinert kr. 600    
 Høystatus - høyfjell kr. 600 alle klasser    
 Høystatus - lavland kr. 700 alle klasser    
 Høystatus - skog kr. 600 alle klasser