Prøvekomiteen for Hovden 2 prøven har lagt seg på en demokratisk linje og har gjort trekning av alle på lik fot.

Styret i Agder Fuglehundklubb har fattet vedtak, og overprøver komiteen på dette med følgende føringer

Når noen trekker seg fra prøven skal dommere som har sagt ja til å dømme før påmeldingsfristen er gått ut bli tildelt prøvestart på inntil 2 hunder. Dette gjøres før deltakere fra venteliste trekkes inn på partilister.

Styret.